การจัดห้องประชุมและสัมมนา

บริการห้องประชุมและสัมมนา ท่ามกลางทะเลหาดเจ้าสำราญ รองรับได้มากถึง 50 ท่านปิดรีสอร์ท

แบบ คลาสรูม = 60 ท่าน

แบบ ยู-เชพ = 30 ท่าน

แบบ เธียร์เตอร์ = 72 ท่าน

แบบ จัดเลี้ยง = 48 ท่าน

Gallery Meetings